Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024
No menu items!

Η Hellenic Train απαντά σε ερώτηση σχετικά με την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στη Γραμμή Θεσσαλονίκης – Λάρισας

Σε απάντηση στην υπ. Αριθμ. 3619/ 05.03.2024 ερώτηση της Βουλευτού κας Αθανασίου Μαρίας, που μας κοινοποιήθηκε με το υπ. Αριθμ. 68460 / 06.03.2024 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ακολούθως.

Στις 19.02.2024 υπήρξε από πλευράς Hellenic Train αναγκαστική αλλαγή του τροχαίου υλικού (Desiro) που εκτελεί τα δρομολόγια της τοπικής γραμμής Θεσσαλονίκη -Λάρισα, λόγω ανάγκης συντήρησης του τροχαίου υλικού, εξαιτίας φθορών, οι οποίες δεν ήταν φυσιολογικές και αναμενόμενες και για τις οποίες φθορές δεν ευθύνεται η Hellenic Train.

Το πρόβλημα της εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα που μετακινούνται με αναπηρικά αμαξίδια παρουσιάστηκε στη Γραμμή Θεσσαλονίκης – Λάρισας αρχικά για 2 ημέρες.

Στη συνέχεια για όσο υπήρχε διαθεσιμότητα τραίνων Desiro, έγινε προσπάθεια τα μισά δρομολόγια να γίνονται με το τροχαίο υλικό Desiro που δεν παρουσιάζει δυσκολία για την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών ΑΜΕΑ με αμαξίδια στους σταθμούς της γραμμής Λάρισα-Θεσσαλονίκη. Στα υπόλοιπα δρομολόγια όμως λόγω της ανάγκης συντήρησης των τραίνων Desiro, άμεσα χρησιμοποιήθηκαν τρένα Intercity (IC), υψηλών προδιαγραφών, τα οποία εκτελούν τα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Από τις 21.02.2024, προβήκαμε επιπλέον σε ανασύνθεση των βαγονιών σε αυτό τον τύπο τραίνων IC, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης επιβατών με αναπηρικό αμαξίδιο, σε ειδικό κουπέ. Σε ότι αφορά την επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών με αναπηρικό αμαξίδιο σε αυτά τα τραίνα IC, απαιτείται η χρήση ειδικού μηχανισμού αναβατορίου αποβάθρας που υπάρχει σήμερα στη γραμμή Λάρισας-Θεσσαλονίκης, στους σταθμούς Θεσσαλονίκης, Πλατέως, Κατερίνης και Λάρισας.

Σήμερα λόγω της ανάγκης συντήρησης των τραίνων Desiro, πλέον στα δρομολόγια της Γραμμής Λάρισα-Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιείται το τροχαίο υλικό (IC), στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ από πλευράς τροχαίου υλικού. Όμως δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα εξυπηρέτησης από πλευράς σταθμού, διότι σήμερα, όπως αναφέραμε, στη Γραμμή

Λάρισας Θεσσαλονίκης υπάρχουν αναβατόρια αποβάθρας μόνο στους 4 κύριους σταθμούς Θεσσαλονίκη, Πλατύ, Κατερίνη, Λάρισα.

Για να λυθεί το πρόβλημα, άμεσα στη συνέχεια, ζητήσαμε με έγγραφο μας στο Διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής (ΟΣΕ) στον οποίο ανήκουν αυτά τα αναβατόρια, την άμεση μεταφορά ακόμη 7 αναβατορίων αποβάθρας, που είναι εγκαταστημένα σε άλλους Σιδηροδρομικούς Σταθμούς που στην παρούσα φάση δεν πραγματοποιούνται εκεί σιδηροδρομικά δρομολόγια (λόγω των καταστροφών του Daniels), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στους σταθμούς, που σήμερα υπάρχει έλλειψη τους και να επεκταθεί η δυνατότητα από/επιβίβασης επιβατών με αναπηρικό αμαξίδιο και σε άλλους 4 Σιδηροδρομικούς Σταθμούς της γραμμής Λάρισα-Θεσσαλονίκη.

Οι παρόντες περιορισμοί στις μετακινήσεις επιβατών με αναπηρικό αμαξίδιο στη συγκεκριμένη γραμμή είναι προσωρινοί και εργαζόμαστε ώστε σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ να λυθεί το πρόβλημα και βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα.

Με εκτίμηση

Ο Εμπορικός Δ/ντης Επιβατικών

Θ.Τόλιας

Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αριθμό 3619/05.03.2024 ερώτηση με θέμα «Αποκλεισμός πολιτών κινουμένων με αναπηρικά αμαξίδια από την χρήση του τρένου»

Σχετ:  Το  με  αρ.  πρωτ  68460/06.03.2024  έγγραφο  του  Γραφείου  Νομικών  &

Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Σε απάντηση της εν θέματι ερώτησης, η οποία διαβιβάστηκε με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την από 14.04.2022 σύμβαση ΥΔΥ (ν.4953/2022 ΦΕΚ 135 Α’) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της σιδηροδρομικής επιχείρησης HELLENIC TRAIN, προκύπτουν οι παρακάτω υποχρεώσεις:

·         Σχετικά με την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή ατόμων μειωμένης κινητικότητας στο άρθρο 4.4.1 αναφέρεται:

Στο μέτρο που οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις του σταθμού το επιτρέπουν, ο Πάροχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια, μέσω κατάλληλα  εκπαιδευμένου  προσωπικού  για  την  εξυπηρέτηση  και  την

διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία ή ατόμων μειωμένης κινητικότητας στον σταθμό προς επιβίβασή τους στο συρμό σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

·         Σχετικά με τη σύνθεση των συρμών, στο άρθρο 8.1.4 αναφέρεται:

Ο Πάροχος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να τηρεί τις συνθέσεις τροχαίου υλικού που έχουν συμφωνηθεί με τη Σύμβαση για την παροχή των επιμέρους Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που προκύπτουν ανάγκες τροποποίησης της σύνθεσης τροχαίου υλικού, ο Πάροχος υποχρεούται να ενημερώσει τον Υπεύθυνο της Σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου. Σε καμία περίπτωση η ως άνω τροποποίηση δεν επιτρέπεται να επηρεάσει προς το χειρότερο την ποιότητα των Υπηρεσιών.

Για την περίπτωση της 19ης Φεβρουαρίου 2024 θα πρέπει να απαντήσει η σιδηροδρομική επιχείρηση HELLENIC TRAIN.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών

Ιωάννης Χ. Μάτσας

Τελευταία Νέα

Θεσσαλονίκη: Έρχεται Προαστιακός στα Δυτικά – 19 νέοι σταθμοί, σε ποιες περιοχές

Το μεγάλο σιδηροδρομικό έργο θα καλύψει τις περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης και μαζί με...

Ακινητοποιήθηκε για μια ώρα το τρένο από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη λόγω φωτιάς

Ταλαιπωρία στις ράγες έζησαν οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας Αθήνα προς Θεσσαλονίκη που ακινητοποιήθηκε για...

Κοινό δελτίο τύπου ΟΣΕ-Hellenic train

21 Ιουνίου 2024 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Σε συνέχεια της πρώτης συνάντησης των δυο πλευρών στην οποία συμμετείχαν...

Παρόμοια Θέματα