Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
No menu items!

Η ιστορία του Συνδικαλιστικού Κινήματος

«ΘΑΡΡΟΣ» 8 Μαΐου 1914: Εξέγερσις σιδηροδρομικών υπαλλήλων

Απειλείσαι απεργία Πληροφορούμεθα, ότι οι υπάλληλοι και τεχνίται του σιδηροδρόμου διατελούσιν εν εξεγέρσει, διότι μανθάνουν, ότι αι Σιδηροδρομικαί Εταιρείαι συνασπισθείσαι καταβάλλουν ενεργείας, όπως ματαιώσουν την...

ΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ 1943

ΚΑΤΟΧΗΤο 1943. Σχηματίστηκαν επιτροπές από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διεκδίκηση μέσων επιβίωσης. Από τους ΣΠΑΠ συμμετέχει ο Δημ. Στρατής (των Ανεξάρτητων Συνδικάτων)....

Γ.Σ.Ε.Ε. / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Ξεκινώντας την ιστορική αναδρομή του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος μπορούμε να πούμε ότι η διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας κατά τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν...