Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, 2022
No menu items!

Διευρύνονται οι αρμοδιότητες της ΕΡΓΟΣΕ, επιτρέπεται η μεταφορά εργαζομένων μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ

Σημαντικές αλλαγές επιφέρει στην επιχειρησιακή λειτουργία των ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ το σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών «Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών. Αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με αυτό, διευρύνονται οι αρμοδιότητες της ΕΡΓΟΣΕ ως διαχειριστή έργων, τα οποία εκτελούνται στο υπό κατασκευή σιδηροδρομικό δίκτυο και προβλέπονται:

-Η ανάθεση σε τρίτους, φυσικά νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες αυτών, έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών και η παρακολούθηση της εκτελέσεως των σχετικών συμβάσεων,

-Η σύναψη συμβάσεων για εξεύρεση οικονομικών πόρων και η διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας,

-Η δυνατότητα συνεργασίας με τρίτες ανεξάρτητες εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον σιδηροδρομικό τομέα, καθώς και η ανάληψης έργων επεκτάσεων ή/και αναβαθμίσεων που εκτελούνται εντός του ενεργού δικτύου και του δικτύου σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας.

Μεταφορά εργαζομένων

Επίσης, με το νομοσχέδιο επιτρέπεται:

-Η μεταφορά εργαζομένου από ΟΣΕ στην ΕΡΓΟΣΕ και αντίστροφα, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και διαδικασία,

-Ο δανεισμός εργαζομένων με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ των εταιρειών για οριζόμενο χρονικό διάστημα και με το κόστος μισθοδοσίας του δανειζόμενου να επιβαρύνει την εταιρεία υποδοχής.

Τελευταία Νέα

Πρόταση-έκπληξη για την αναβίωση του ανενεργού σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου

Θα αναβιώσει το ανενεργό, από το 2010, σιδηροδρομικό δίκτυο μεγάλων τμημάτων της Πελοποννήσου; Αυτή...

Απεργία στους αυστριακούς σιδηροδρόμους

Μετά την αποτυχία των μισθολογικών διαπραγματεύσεων, οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους της Αυστρίας διακόπτουν τη...

Κατάκολο-Πύργος-Αλφειός-Ολυμπία: Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής

Η τοποθέτηση των συστημάτων νέας τεχνολογίας με αυτόματες μπάρες περιλαμβάνονται στη μελέτη του έργου...

Παρόμοια Θέματα