Τρίτη, 5 Μαρτίου, 2024
No menu items!

Κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις ΓΑΙΑΟΣΕ – Hitachi Rail για την αποκατάσταση των συστημάτων ETCS On Board σε 115 οχήματα τροχαίου υλικού.

Όπως αναφέρεται από το Υπερταμείο, σε ότι αφορά την επαναφορά σε λειτουργική κατάσταση του συστήματος ETCS on board, σε συνέχεια των δύο άγονων διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν το 2022, τον Μάιο του 2023 δόθηκε από την ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνη γνώμη στο, από 20/3/2023, αίτημα της ΓΑΙΑΟΣΕ για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, λόγω απουσίας ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους.

Κατόπιν, έγκρισης από το ΔΣ της ΓΑΙΑΟΣΕ, η προσφυγή στην ανωτέρω διαδικασία, η ΓΑΙΑΟΣΕ ανάρτησε σχετική πρόσκληση, η οποία απεστάλη στην εταιρεία “HITACHI RAIL STS S.p.A στα τέλη Μαΐου.

Κατόπιν, η HITACHI Rail STS κατέθεσε πρόταση που περιλάμβανε προτάσεις για αλλαγές, οι οποίες κυρίως εξειδικεύουν τον τρόπο παροχή των υπηρεσιών. Τον Ιούλιο του 2023, η ΓΑΙΑΟΣΕ κατέθεσε νέο αίτημα προς την ΕΑΔΗΣΥ, λαμβάνοντας υπόψιν αλλαγές σχετικά με τον τρόπο παροχής υπηρεσιών από τη HITACHI Rail STS.

Το αίτημα αυτό έλαβε επίσης σύμφωνη γνώμη και η ΓΑΙΑΟΣΕ ανάρτησε νέα πρόσκληση τον Αύγουστο του 2023.

Η HITACHI Rail STS υπέβαλε προσφορά στις αρχές Σεπτεμβρίου και στην παρούσα φάση η ΓΑΙΑΟΣΕ εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Σε συνέχεια των δύο άγονων διαγωνισμών, για την ανάταξη του on board ETCS των τρένων διαχείρισης της ΓΑΙΑΟΣΕ, που προκηρύχθηκαν το 2022, το Μάιο 2023 δόθηκε από την ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνη γνώμη στο από 20/3/2023 αίτημα της ΓΑΙΑΟΣΕ για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού λόγω απουσίας ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους.

Κατόπιν, έγκρισης από το ΔΣ της ΓΑΙΑΟΣΕ η προσφυγή στην ανωτέρω διαδικασία, η ΓΑΙΑΟΣΕ ανάρτησε σχετική πρόσκληση η οποία απεστάλη στην εταιρεία “HITACHI RAIL STS S.p.A (23/5/2023).

Κατόπιν, η HITACHI Rail STS κατέθεσε πρόταση που περιλάμβανε προτάσεις για αλλαγές, οι οποίες κυρίως εξειδικεύουν τον τρόπο παροχή των υπηρεσιών.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά τον μήνα Απρίλιο, διενεργήθηκαν πιλοτικές εργασίες αποκατάστασης συστημάτων ETCS On -Board, διάρκειας μιας εβδομάδας, σε δύο μονάδες ΤΥ ενός συρμού Desiro.

Το γεγονός αυτό προσέδωσε και στις δυο πλευρές (HITACHI Rail STS & ΓΑΙΑΟΣΕ) καλύτερη αντίληψη του αντικειμένου και τη δυνατότητα βελτίωσης κρίσιμων σημείων ως προς το τρόπο παροχής των υπηρεσιών.

Στις 12/7/2023, η ΓΑΙΑΟΣΕ κατέθεσε νέο αίτημα προς την ΕΑΔΗΣΥ λαμβάνοντας υπόψιν τις αλλαγές σχετικά με τον τρόπο παροχής υπηρεσιών από τη HITACHI Rail STS για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την Αποκατάσταση των Συστημάτων ETCS On Board σε 115 οχήματα ΤΥ.

Το αίτημα αυτό έλαβε επίσης σύμφωνη γνώμη, και κατόπιν της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η ΓΑΙΑΟΣΕ ανάρτησε τη σχετική πρόσκληση στις 18/8/2023, με ημερομηνία υποβολής προσφοράς την 8η Σεπτεμβρίου 2023.

Η HITACHI Rail STS υπέβαλε την προσφορά της στις 6/9/2023 και στην παρούσα φάση η ΓΑΙΑΟΣΕ εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία.

Παράλληλα, με την διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη HITACHI Rail STS, η ΓΑΙΑΟΣΕ βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επίτευξη συμφωνίας με την Hellenic Train για την παροχή των απαραίτητων για τις εργασίες εγκαταστάσεων και τεχνικού προσωπικού, καθώς και τη διάθεση των σχετικών τρένων, προκειμένου να υλοποιηθούν οι εργασίες ανάταξης του ETCS on board από το Κύριο Ανάδοχο.

Τελευταία Νέα

Τέμπη: Έβαλαν GPS για ντελίβερι στα τρένα – Το έγγραφο της Hellenic Train

( Σχόλιο ΣΕΠΤΡΑΙΝΟΣΕnews ..Νέα επίθεση του documento του Βαξεβάνη εναντίον της Hellenic train.Ο κος...

Οι ηλεκτράμαξες νο1 και νο6 ακίνητες για πάνω από 3 χρόνια!!

Οι ηλεκτράμαξες 120.001 ,120.006 είχαν κάνει εργασίες γενικής επισκευής στο εργοστάσιο Πειραιά .Από το...

Παρόμοια Θέματα