Κυριακή, 28 Νοεμβρίου, 2021
No menu items!

Η Γαλλία καταρτίζει εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών

Το γαλλικό κράτος θέλει να αντιστρέψει το χαμένο μερίδιο αγοράς των σιδηροδρόμων κατά τα επόμενα χρόνια. Για το σκοπό αυτό, ανέπτυξε ένα σχέδιο δράσης με συγκεκριμένους στόχους: διπλασιασμός του μεριδίου των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών έως το 2030 ( από 9% σε 18%) και επίτευξη μεριδίου 25% έως το 2050.

Τις τελευταίες δεκαετίες, το μερίδιο της αγοράς σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών στη Γαλλία παρουσίασε σημαντική μείωση. Μεγάλο μέρος του όγκου μεταφέρθηκε στις οδικές μεταφορές με αποτέλεσμα την αντίστροφη μετατόπιση του τρόπου μεταφοράς. Ως αποτέλεσμα, η γαλλική κυβέρνηση θα επενδύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και 170 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (έως το 2024) για την ελάφρυνση του κόστους χρέωσης της πρόσβασης στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Εστίαση σε διάφορα τμήματα

Η γενική εστίαση της εθνικής στρατηγικής στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών. Με αυτό το δεδομένο, η γαλλική κυβέρνηση επιθυμεί να ενισχύσει την ανταπόκριση και την αποτελεσματικότητα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, βελτιώνοντας παράλληλα τη διαχείριση της υποδομής υπό συνήθεις και έκτακτες συνθήκες. Παράλληλα, η στρατηγική στοχεύει στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου με την ανάπτυξη του ERTMS, την ανάληψη έργων που θα το καταστήσουν φιλικότερο προς τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές και την παροχή μεγαλύτερης χωρητικότητας.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη προσοχή θα επικεντρωθεί σε τρία τμήματα της αγοράς: μεταφορές με ένα βαγόνι, συνδυασμένες μεταφορές και διατροπικές μεταφορές με ημιρυμουλκούμενα P400. Αυτά τα τρία τμήματα βρίσκονται στην ατζέντα στήριξης πολλών ευρωπαϊκών κρατών, και ενώ δεν είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένα στη Γαλλία, εξακολουθούν να χρειάζονται ενίσχυση. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες, οι συνδυασμένες μεταφορές είναι η πιο κρίσιμη για ενίσχυση, δεδομένου ότι, όπως ανέφερε ο Paul Mazataud από την SNCF Réseau, ο συγκεκριμένος τομέας είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος στην Ευρώπη σήμερα.

Τελευταία Νέα

Παρόμοια Θέματα